Yngsta stig

Teiknimyndirnar Líkami minn tilheyrir mér fræða börn um kynferðisofbeldi, að slíkt sé aldrei þeim sjálfum að kenna og að það sé gagnlegt að segja einhverjum fullorðnum frá sem þau treysta.
Til að samtalið við börnin verði sem gagnlegast þurfa kennarar að kynna sér efnið mjög vel til að geta lagað það að því vinnulagi sem virkar best fyrir hvern barnahóp.
Gefa þarf börnunum gott svigrúm fyrir ígrundun og spurningar, svo þau geti komið í orð því sem þau hafa lært og því sem þau eru að hugsa.

VÁ – viðvörun

Til að samtalið við börnin verði sem gagnlegast þurfa kennarar að kynna sér efnið mjög vel til að geta lagað það að því vinnulagi sem virkar best fyrir hvern barnahóp.

Kennari ákveður fyrir hvaða aldurshóp efnið hentar.

Góður undirbúningur er lykilatriði þegar halda á samverustund með fræðslu um kynferðisofbeldi, til að tryggja að bæði fullorðnir og börn upplifi að þau séu örugg. Við mælum því með að starfsfólk lesi allar leiðbeiningarnar vandlega áður en myndirnar eru sýndar.

Líkaminn minn tilheyrir mér 1 – Líkaminn minn

Líkaminn minn tilheyrir mér 2 – Íslensk lög

Líkaminn minn tilheyrir mér 3 – Hræðsla

Líkaminn minn tilheyrir mér 4 – Það er aldrei þér að kenna

Líkami minn tilheyrir mér – samtalsspjöld

Markmiðið með fræðsluefninu Líkami minn tilheyrir mér er að veita börnum meiri þekkingu á líkama sínum, hvað eru mörk og kynferðislegt ofbeldi. Fræðslan er leidd áfram af fjórum einföldum teiknimyndum ásamt kennsluleiðbeiningum fyrir kennara þar sem bent er á hentugar aðferðir til að tala við börn um kynferðislegt ofbeldi. Hér er hægt er að nálgast samtalsspjöld fyrir skóla.

Útgefandi: Menntamálastofnun, Barna- og fjölskyldustofa og Barnaheilll

Hvað:  Vefefni

Líkami minn tilheyrir mér – kennsluleiðbeiningar 1.-4. bekkur

Markmiðið með fræðsluefninu Líkami minn tilheyrir mér er að veita börnum meiri þekkingu á líkama sínum, hvað eru mörk og kynferðislegt ofbeldi. Fræðslan er leidd áfram af fjórum einföldum teiknimyndum ásamt kennsluleiðbeiningum fyrir kennara þar sem bent er á hentugar aðferðir til að tala við börn um kynferðislegt ofbeldi. Hér er hægt er að nálgast kennsluleiðbeiningar fyrir samtalsspjöld.

Útgefandi: Menntamálastofnun, Barna- og fjölskyldustofa og Barnaheill

Hvað:  Vefefni

Líkami minn tilheyrir mér – 5 ráð til foreldra

Markmiðið með fræðsluefninu Líkami minn tilheyrir mér er að veita börnum meiri þekkingu á líkama sínum, hvað eru mörk og kynferðislegt ofbeldi. Fræðslan er leidd áfram af fjórum einföldum teiknimyndum ásamt kennsluleiðbeiningum fyrir kennara þar sem bent er á hentugar aðferðir til að tala við börn um kynferðislegt ofbeldi. Hér er hægt er að nálgast fimm góð ráð til foreldra til að tala við börn um líkamann, mörk og ofbeldi.

Útgefandi: Menntamálastofnun, Barna- og fjölskyldustofa og Barnaheill

Hvað:  Vefefni


Líkami minn tilheyrir mér – bréf til forráðamanna1. – 4. bekkur

Markmiðið með fræðsluefninu Líkami minn tilheyrir mér er að veita börnum meiri þekkingu á líkama sínum, hvað eru mörk og kynferðislegt ofbeldi. Fræðslan er leidd áfram af fjórum einföldum teiknimyndum ásamt kennsluleiðbeiningum fyrir kennara þar sem bent er á hentugar aðferðir til að tala við börn um kynferðislegt ofbeldi. Hér er hægt er að nálgast sniðmát af bréfi til forráðamanna ef skólinn vill nýta til að senda heim eða styðjast við til að segja frá fræðslunni.

Útgefandi: Menntamálastofnun, Barna- og fjölskyldustofa og Barnaheill

Hvað:  Vefefni

Fullorðnir mega aldrei meiða

Um er að ræða  teiknimynd sem fjallar um heimilisofbeldi.  Efninu fylgja einnig kennsluleiðbeiningar.  Öll börn eiga rétt á því að vera örugg og hafa rétt til verndar gegn ofbeldi. Til að hægt sé að tryggja börnum vernd í raun er nauðsynlegt að börnin sjálf hafi þekkingu á því hvað ofbeldi er og hvernig þau geti fengið hjálp ef þau verða fyrir því. Kannanir á upplifun ungmenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi sýna að mörg börn segja ekki frá því sem þau verða fyrir vegna þess að þau vita ekki að það sem kom fyrir þau var ólöglegt, vita ekki hvernig þau geta fengið hjálp eða hvers konar hjálp er í boði. Kannanirnar sýna einnig að mörg börn hafa reynt að segja frá en ekki verið hlustað á þau og þau ekki tekin trúanleg af fullorðna fólkinu sem þau leituðu til.  Þess vegna þurfa börn að fá fræðslu um hvað ofbeldi er og hvernig þau geta fengið hjálp. Börn þurfa að læra að þau eiga rétt á því að vera örugg og bæði þau og sá sem beitir þau ofbeldi þurfa að fá hjálp við að binda enda á ofbeldið. Börn sem hafa fengið kennslu eða aðra fræðslu um ofbeldi hafa betri skilning á ranglætinu sem í því felst og eiga auðveldara með að segja frá sinni reynslu en börn sem ekki hafa fengið slíka fræðslu

Útgefandi: Menntamálastofnun, Barna- og fjölskyldustofa og Barnaheill

Talsetning: RÚV

Hvað:  Fræðslumynd og kennsluleiðbeiningar

Halló heimur 1 – Einkastaðirnir bls. 42

Halló heimur 1 er kennslubók í samfélagsfræði og náttúrfræði. Í henni er meðal annars fjallað um einkastaðina, það hvernig börnin verða til.

Útgefandi: Menntamálastofnun

Höfundar: Jónella Sigurjónsdóttir og Unnur María Sólmundsdóttir

Hvað: Bók/rafbók og rafrænar kennsluleiðbeiningar.


Vantar þig réttu orðin?

Í febrúar 2023 gáfu  Stígamót út leiðbeiningar fyrir foreldra um hvernig gott er að taka samtal við börn og unglinga um klám. Vitað er að í dag hafa unglingar og allt niður í mjög ung börn aðgengi að grófu og ofbeldisfullu klámi á netinu. Það setur auknar kröfur á foreldra að ræða skaðsemi kláms við börnin sín. Vantar þig réttu orðin til að taka klámspjallið?  Hér finnur þú hjálp við það!

Útgefandi:Stígamót

Hvað: Vefefni

Leyndarmálið – Segjum nei, segjum frá!

Forvarnarfræðsla um kynferðislega misnotkun og réttindi barna. Hér er um að ræða teiknimynd sem upplýsir börn um kynferðislegt ofbeldi og hvernig hægt er að bregðast við slíkri ógn. Stuðningsefni fyrir kennara fylgir þessu kennsluefni.

Útgefandi: Samtökin Réttindi barna

Hvað: Teiknimynd, leiðbeiningar og litablað


Segðu frá!

Stuttmynd um að það er mikilvægt að segja frá kynferðisofbeldi.
Myndin er til á fjölda tungumála

Útgefandi: Evrópuráðið

Hvað: Stuttmynd



Krakkarnir í hverfinu

Fræðslusýningin Krakkarnir í hverfinu er ætluð til að auðvelda börnum að segja frá kynferðislegu ofbeldi ef þau hafa orðið fyrir slíku. Boðskapur sýningarinnar er: Þú færð hjálp ef þú segir frá.

Útgefandi: Velferðarráðuneytið, Vitundarvakning um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum

Hvað: Brúðuleikhús

Bangsabæklingur

Bæklingur sem fjallar um kynferðislega hegðun barna/hvað er eðlilegt?

Útgefandi: Barnahús

Hvað: Rafrænn bæklingur.

Að tala við yngstu börnin um klám

Í þessum leiðbeiningum sem teknar voru saman af Jafnréttisskóla Reykjavíkur má finna ráðleggingar til starfsmanna í skóla- og frístundastarfi og foreldra um hvernig hægt er að ræða klám við börn á yngsta stigi. Áður en svona samtal er tekið er gott að reyna að skapa þægilegt andrúmsloft og leggja áherslu á traust og virðingu.

Útgefandi: Jafnréttisskóli Reykjavíkurborgar

Hvað: Pdf. efni á vef.

Tölum um ofbeldi

Börn eiga rétt á því að líða vel heima hjá sér. Stundum er það bara ekki þannig. Ástæðurnar geta verið margar. Heimilisofbeldi er eitt af því sem veldur börnum mikilli vanlíðan, hvort sem börnin sjálf verða fyrir ofbeldinu eða horfa upp á að einhver í fjölskyldunni beitir annan í fjölskyldunni ofbeldi.

Útgefandi: Kvennaathvarfið, Barnaheill

Hvað: Myndband