Vefefni

Yngsta, mið- og unglingastig

Lífsleikni og kynfræðsla

Undir hverju aldursstigi má skipta kynfræðslu í nokkra þætti.

  • Samskipti og sambönd
  • Gildi, réttindi, menning og kynferði
  • Að skilja kyn, kynímyndir og kynhlutverk
  • Öryggi og ofbeldi
  • Heilsa og velferð
  • Mannslíkaminn og þroski
  • Kynferði og kynferðisleg hegðun
  • Kynlíf, kynheilbrigði og æxlun

Undir hverjum þætti eru nokkrar mismunandi lykilhugmyndir sem liggja að baki og þau markmið sem miða að því að efla færni nemandans í þessum meginþáttum kynfræðslunnar. Einnig má finna safn kennsluefnis hér á síðunni sem styðja við þau markmið sem sett eru fram.

Útgefandi: Hilja Guðmundsdóttir í Sæmundarskóla

Hvað: Vefur

Framhaldsskóli

Kynjafræði fyrir byrjendur

Kynjafræði fyrir byrjendur er kennslubók í kynjafræði fyrir framhaldsskóla. Viðfangsefni bókarinnar eru m.a. femínismi, karlafræði og hinseginfræði, og sérstakir kaflar eru um kyn og fjölmiðla og kynbundið ofbeldi.

Útgefandi: Forlagið

Höfundar: Þórður Kristinsson, Björk Þorgeirsdóttir

Hvað: Rafbók

Framhaldsskóli

Jákvætt kynlíf

Jákvætt kynlíf ef vefur þar sem nálgast má að­gengi­legt og inn­gildandi fræðslu­efni um kyn­líf. Lögð er á­hersla á fræðslu fyrir jaðar­setta hópa, svo sem fatlað fólk.

Á síðunni má nálgast fræðsluefni um kynlíf sem snýr að jákvæðum þáttum sem tengjast kynlífi, eins og unaði, samskiptum og samþykki en einnig eru tekin fyrir tabú efni

sem hefur í gegnum tíðina hafi verið horft á með neikvæðum augum en á vefnum er horft á þau málefni með jákvæðum augum. Má þar nefna klám, kynlíf fatlaðs fólk og blæti.

Útgefandi: Höfundar unnu síðuna sem B.A. verkefni í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands vorið 2022

Höfundar: Þóra Birgit Bernódus­dóttir og Rósa Hall­dórs­dóttir

Hvað: Vefsíða

Ofsi – Ofbeldisforvarnarskólinn

Ofbeldisforvarnarskólinn hefur það markmið að miðla til sem flestra áhrifaríkum forvörnum gegn ofbeldi.

Skólinn býður upp á netnámskeið,  fyrirlestra og ráðgjöf.

Útgefandi:  Ofbeldisforvarnarskólinn

Hvað: Vefefni

KYNHEILBRIÐGI OG VELLÍÐAN UNGS FÓLKS

Hér má finna nýja og endurbætta útgáfu af fyrri handbók sem gefin var út 2011. Margvíslegar þjóðfélagslegar breytingar frá árinu 2011 hafa kallað á slíka endurskoðun. Má þar nefna #MeToo byltinguna sem fól í sér opnun umræðu um ofbeldismál, vaxandi umfjöllun um kynvitund fólks, aukin notkun samfélagsmiðla og greitt aðgengi að ýmsum upplýsingum á netinu um kynferðismál. Jafnframt hafa verið gerðar margar breytingar á lögum á undanförnum árum sem varða þennan málaflokk.

Við endurskoðun efnisins var stuðst við helstu rannsóknir hér á landi og erlendis um kynheilbrigði ungs fólks. Jafnframt var byggt á helstu leiðbeiningum alþjóðlegra stofnana um gerð námsefnis á þessu sviði. Auk þess var stuðst við mikilvægar lagabreytingar hér á landi er varða kynheilbrigðismál.

Handbókin samanstendur af 13 kennslustundum sem fjalla um einstaklinginn, sambönd og forvarnir. Meðal annars er farið í sjálfsvirðingu, líkamann, tilfinningar, klámlæsi, heilbrigð sambönd, kynferðislega vellíðan og að fyrirbyggja kynsjúkdóma og þungun. Hver kennslustund byggist á gagnvirkum kennsluaðferðum þar sem nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum.

Útgefandi: Samtök um kynheilbrigði

Hvað: Kennarahandbók með glærum á vef